SliderSliderSliderSlider

Persoonlijk - Deskundig

Hart voor uw zaak!

 

Kantoor

Vanaf 1 januari 2016 wordt het voor rechtspersonen (zoals Besloten Vennootschappen, BV’s) verplicht om de publicatiestukken elektronisch te deponeren. Tot en met het boekjaar 2015kunnen de publicatiestukken nog per post verzonden worden aan de Kamer van Koophandel.

Openbare publicatiestukken
Publicatiestukken zijn een verkorte versie van de jaarstukken, die verplicht openbaar gemaakt moeten worden. Deze stukken zijn voor iedereen zichtbaar. De publicatiegegevens moeten verplicht via SBR aangeleverd worden. SBR is een code die banken, de belastingdienst en de Kamer van Koophandel kunnen verwerken, zodat uitwisseling van gegevens sneller gaat. U kunt deze gegevens handmatig via de website van de Kamer van Koophandel ingeven. Dit kost relatief veel tijd. Ook kan een intermediair dit voor u doen.

Deponeren via Het Ros Beiaard
Wanneer wij de jaarrekening voor uw bedrijf opstellen, bereiden wij de deponeringsstukken al voor. Vanaf het begin van dit jaar zijn wij de publicatiestukken elektronisch gaan deponeren via SBR. Bij uw stukken zult u daarom geen door u te ondertekenen brief voor de Kamer van Koophandel vinden, met in de bijlage de publicatiestukken. In de plaats daarvan ontvangt u een afschrift van de publicatiestukken in de SBR code. Als u een exemplaar ondertekent en aan ons retour stuurt, dan publiceren wij deze namens u bij de Kamer van Koophandel.

Mocht je hier verder nog vragen over hebben, neem gerust contact met me op.

Annelie Hamelink - Het Ros Beiaard