SliderSliderSliderSlider

Persoonlijk - Deskundig

Hart voor uw zaak!

 

calculator 178127 1920Per 1 januari 2017 is de wijze van het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen gewijzigd.

Uw debiteur betaalt niet?
Als uw debiteur u niet wil betalen is dat al vervelend genoeg. Tot nu toe moest er een brief aan de Belastingdienst geschreven worden, met het verzoek de BTW op het oninbare deel terug te geven en daaraan moest bewijs aan ten grondslag liggen. 

Nieuwe situatie: per 1 januari 2017
In de nieuwe situatie mag u één jaar na dat de vergoeding opeisbaar is geworden (dus de factuurdatum + de betalingstermijn) de BTW via uw reguliere aangifte terugvragen. Deze termijn gaat in op 1 januari 2017, dat wil zeggen dat de BTW van facturen van voor 1 januari 2017 in het tijdvak waar 1 januari 2018 in valt, teruggevraagd kan worden. Als er eerder duidelijk is dat de vordering niet zal worden voldaan, u heeft bericht van de curator bijvoorbeeld, dan mag de BTW in het tijdvak waarin deze datum valt al teruggevraagd worden.

Een voorbeeld
U heeft op 1 juni 2016 een factuur gestuurd aan Pietje Puk met een betalingstermijn van 14 dagen. Pietje Puk heeft op 15 juni 2017 nog niet aan u betaald. Als u bewijs heeft (van bijvoorbeeld een curator) dat de betaling niet meer binnen zal komen, dan mag u in de eerstvolgende aangifte (die van juni of die van het tweede kwartaal) de btw terugvragen. Als u geen bewijs heeft, dan kunt u pas op het tijdvak waarin 1 januari 2018 valt, de BTW terugvragen.

Andersom geldt de regeling ook. Als u een factuur na 1 jaar nog niet hebt voldaan aan uw leverancier, dan geldt de regeling ook. 1 jaar nadat u de factuur had moeten betalen, moet de teruggevraagde BTW worden terugbetaald. De 1-jaarstermijn voor de facturen van voor 1 januari 2017 geldt echter niet: als u een factuur die u op 2 januari 2016 had moeten betalen aan uw leverancier, op 2 januari 2017 nog niet hebt betaald, dan moet u in het tijdvak waarin 2 januari 2017 valt, de BTW terugbetalen. 

Een nauwkeurige administratie wordt dus van nóg groter belang!