SliderSliderSliderSlider

Persoonlijk - Deskundig

Hart voor uw zaak!

 

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan is er in de akte opgenomen hoe de huishoudelijke lasten verdeeld worden. Heeft u in een bepaald jaar meer bijgedragen? Dan krijgt u een vordering op uw partner. 

Begin 2016 kwam het nieuws dat voor ondernemers in de inkomstenbelasting-sfeer met een huurwoning, de kosten van de huur in aftrek konden nemen op hun ondernemingswinst

Enkele jaren geleden was het mogelijk max. € 100.000 te schenken. Deze mogelijkheid komt terug. In de nieuwe regeling mag dit bedrag in delen in 3 achtereenvolgende jaren gebeuren.

Elk jaar mag 1,2% van het fiscaal loon gebruikt worden voor een verjaardagsgeschenk, een eindejaarsgeschenk of een aanvullende kilometervergoeding etc. Misschien is er nog ruimte en kunt u deze nog benutten? 

Wordt uw onderneming gedreven in de vorm van een B.V. (Besloten vennootschap)? Dan moet uw onderneming een jaarrekening en deponeringsstukken opstellen volgens BW2 Titel 9. Deze wetgeving is gewijzigd. De wijzigingen gaan in met ingang van boekjaar 2016, maar mogen eerder toegepast worden.