SliderSliderSliderSlider

Persoonlijk - Deskundig

Hart voor uw zaak!

 

Nu het einde van het jaar weer nadert en we ons personeel graag rond Sinterklaas en Kerst wat extra’s geven, komt de werkkostenregeling weer om de hoek kijken.

Met ingang van 2017 wordt het forfaitaire rendement in box 3 niet langer op basis van één vast percentage (2016: 4%) bepaald. Om meer aan te sluiten bij het daadwerkelijke rendement wordt uitgegaan van een rendement op spaargeld en een rendement op beleggingen. Afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen wordt hiermee een voor uw situatie specifiek forfaitair rendement berekend.

Het Ros Beiaard bestaat 10 jaar. Vooral op het gebied van automatisering is er veel veranderd. En dit gaat in een razendsnel tempo door. We hebben al heel veel geautomatiseerd, maar er is nog veel meer mogelijk. 

Wij willen met de tijd mee. Maar in omvang zijn we te klein om deze investeringen te kunnen doen. Ook ontbreekt de tijd om goed te onderzoeken hoe bepaalde zaken zouden werken. En dan? We hebben de oplossing gevonden.

'Hoe ziet jouw cloud eruit?' Half november viel er een folder in de bus met een prijsvraag van RADAR software. Janinka is met de prijsvraag aan de slag gegaan. En ze won met haar foto!

In 2016 werden zowel Janinka haar vader als Annelie haar vader geconfronteerd met kanker. Gelukkig gaat het met beide heren naar omstandigheden goed. Janinka heeft een actie opgezet voor haar vader.