SliderSliderSliderSlider

Persoonlijk - Deskundig

Hart voor uw zaak!

 

Ridder Aymon was een trouwe leenman van Karel de Grote. Hij was getrouwd met Aye, een zus van Karel. Zij schonk Aymon vier zonen: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. Het waren stevige kerels van wie Reinout de sterkste was. De zonen kregen van hun vader, naar oude traditie, elk een paard als geschenk. Reinout was echter zo sterk, dat hij zijn rijdier per ongeluk doodde. Toen hem een tweede paard werd aangeboden, brak het al bij de eerste rit de lendenen.

Heroïsche strijd

Ridder Aymon wist echter raad. Hij bracht zijn zoon naar een burcht, waarin de beruchte hengst Beiaard opgesloten zat. Een driftig beest dat door iedereen werd gevreesd en nog nooit zijn meester had gevonden. Onverschrokken trad Reinout het briesende paard tegemoet, dat hem onmiddellijk met een fikse trap enkele meters verder gooide. Reinout gaf echter niet op. En na een heroïsche strijd slaagde hij erin het angstwekkende paard aan zijn wil te onderwerpen. Vanaf dat moment zou het Ros Beiaard ridder Reinout blindelings gehoorzamen.

Ernstige vete met Karel de Grote

Maar er ontstond een ernstige vete tussen Karel de Grote en ridder Aymon en zijn zonen. Tijdens een partijtje schaak tussen Reinout en zijn neef Lodewijk (Karels zoon), volgde een hoogoplopende ruzie. De driftige Reinout gaf met het zware zilveren schaakbord Lodewijk een dodelijke dreun op het hoofd. Karel zwoer dat hij zijn zoon Lodewijk zou wreken. De vier broers vluchtten op de rug van Het Ros Beiaard de ontoegankelijke Ardennen in, achtervolgd door Karel en zijn leger. Vanuit hun sterke burcht Montalbaen verdedigden zij zich tegen de aanvallende legerbenden.

Uitlevering duivelse Ros Beiaard 

Intussen was hun vader in handen van Karel de Grote gevallen. Karel was enkel bereid vrede te sluiten en Aymon vrij te laten, indien het duivelse Ros Beiaard aan hem werd uitgeleverd. Reinout weigerde aanvankelijk, maar zwichtte uiteindelijk toch onder de smeekbeden van zijn moeder. Omdat het paard de reputatie had onoverwinnelijk te zijn, besloot Karel het te verdrinken. Met gebroken hart en lede ogen moest Reinout lijdzaam toezien hoe het naar de rivier werd gebracht en met zware molenstenen om de nek in het water werd gegooid. 

Verdrinking nobele Ros Beiaard

Tot tweemaal toe verbrijzelde het paard met één hoefslag de stenen en zwom het terug naar de oever, waar Reinout stond te kijken. Bij een derde poging werden de stenen verzwaard, maar toch kwam Het Ros Beiaard weer boven water, reikhalzend naar zijn meester. Maar Reinout kon het lijden van zijn paard niet meer aanzien en wendde zijn hoofd af. Denkend dat zijn meester niets meer van hem wilde weten, liet het nobele dier zich verdrinken.

 

> Naar de legende van De Vier Heemskinderen. De Ros Beiaard-ommegang in Dendermonde wordt elke 10 jaar gehouden (weer in 2020) en is geplaatst op de lijst van de Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van UNESCO.